EPC voor verkoop of verhuur van bestaande woongebouwen in Vlaanderen

Energieprestatiecertificaat?

Wenst u een woning (of appartement, studio, …) in Vlaanderen te verkopen of verhuren dan moet u een EnergiePrestatieCertificaat (of kortweg EPC) laten opstellen door een erkende energiedeskundige type A. Op het certifcaat staat de energiescore (hoe lager het getal hoe energiezuiniger) van de woning en advies met energiebesparende maatregelen. Deze score moet ook verplicht vermeld worden in de verkoop- of verhuuradvertenties. Hierdoor kunnen kandidaat kopers of verhuurders woningen op een eenvoudige manier woningen onderling gaan vergelijken op vlak van energieverbruik.

Verplicht?

Sinds 1 november 2008 moeten eigenaars dien hun woning (of appartement, studio, …) wensen te verkopen een EnergiePrestatieCertificaat of kortweg EPC laten opstellen. Sinds 1 januari 2009 geldt deze verplichting ook voor eigenaars die hun woning (of appartement, studio, …) verhuren.

Hoe wordt een EPC opgemaakt?

Om een EPC te kunnen opstellen moet de energiedeskundige het inspectieprotocol naleven, dat werd opgesteld door het Vlaams Energie Agentschap (VEA). In de praktijk zal de energiedeskundige in de desbetreffende woning een plaatsbezoek uitvoeren. Tijdens dit plaatsbezoek wordt vastgesteld welke ruimtes tot het beschermde volume horen, hoe groot deze ruimtes zijn, hoe de schildelen zijn opgebouwd en of deze zijn geïsoleerd, hoe de woning wordt verwarmd, over welk type beglazing de woning beschikt, hoe het sanitair warm water wordt opgewarmd, enzovoort.
Het spreekt voor zich dat het niet altijd mogelijk is te achterhalen of een bepaalde muur al dan niet geïsoleerd is, laat staan welke isolatie werd toegepast en hoe dik deze isolatie dan wel is. Het is daarom zeer belangrijk dat u als eigenaar zoveel bewijsmateriaal verzamelt over de toegepaste materialen en installaties. Bij gebrek aan bewijsmateriaal wordt een aanname gemaakt.
Nadat de energiedeskundige alle noodzakelijke gegevens heeft verzamelt tijdens het plaatsbezoek, worden deze verwerkt in een softwarepakket dat het energieprestatiecertificaat genereert. Dit certificaat wordt uitgeprint en gehandtekent door de energiedeskundige